Welkom

Onze organisatie

HR Legal Care is een organisatie met een pragmatische aanpak. Onze kernactiviteiten zijn het overzien en identificeren van een breed scala aan legal issues in ondernemingen, in alle bedrijfsonderdelen en in hun onderlinge samenhang. Deze ondernemingen voorzien wij van juridisch advies en juridische oplossingen voor de praktijk.

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden verrichten wij op het gebied van het Nederlandse recht. De werkzaamheden die HR Legal Care voor u kan verrichten betreffen onder meer:

  • Legal scan bestaande contracten met leveranciers
  • Legal audit interne procedures
  • Screening van en advisering over inkooptrajecten en inkoopcontracten maar ook contracten op het gebied van ICT, huisvesting, wagenpark, financieringsarrangementen en verzekeringen
  • Juridisch advies op het gebied van privacywetgeving, social media en marketing
  • Opstellen modellen voor de praktijk: algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, standaardcontracten, standaardbrieven en (onderdelen) van kwaliteitssystemen
  • Juridische advisering op het gebied van overnames, participaties en samenwerkingsverbanden
  • Uitvoeren van allerhande bedrijfsjuridische werkzaamheden

Wij zullen de werkzaamheden naar beste kunnen en met de vereiste professionaliteit uitvoeren.

U bepaalt de aard en omvang van de aan ons te verstrekken opdracht(en), keurt de door ons verrichte werkzaamheden goed en draagt zorg voor de besluitvorming over de door u te nemen acties naar aanleiding van de uitkomst van onze werkzaamheden binnen uw organisatie.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

 

HR LEGAL CARE

Uw dienstverlener in

JURIDISCH ADVIES

HR LEGAL CARE

Uw adviseur bij

LEGAL ISSUES

HR LEGAL CARE

Voor

JURIDISCHE OPLOSSINGEN